HET EUROPESE HOOFDKANTOOR & HET KANTOOR IN AZIË VAN B&C ZIJN KOOLSTOFNEUTRAAL!

Als verantwoordelijk bedrijf beschouwen wij het als onze taak om onze milieu-impact te verminderen en zo te helpen voorkomen dat de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw de 1,5° overschrijdt. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, berekenen we de koolstofvoetafdruk van ons bedrijf. Zo kunnen we bewust werken aan de vermindering en de compensatie daarvan. We zijn er trots op dat we onze doelstelling om een koolstofneutraal bedrijf* te zijn in 2021 hebben behaald, en we blijven ons hier elk jaar opnieuw voor inspannen.

*De emissies die tijdens het productieproces ontstaan, van de plantage tot het magazijn, zijn hier niet in inbegrepen.

Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?

EMISSIES METEN

In samenwerking met Climate Partner, een gecertificeerde derde partij, en in overeenstemming met de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) hebben we de emissies van ons hoofdkantoor in Waterloo en van ons lokale verbindingskantoor in Dhaka berekend. Dit omvat het energieverbruik, kantoorbenodigdheden, afval, professionele verplaatsingen enz.*

In 2021 bedroegen onze emissies 540 ton CO2-equivalent. Dit was dus ons doel voor onmiddellijke compensatie en toekomstige vermindering.

*De emissies die tijdens het productieproces ontstaan, van de plantage tot het magazijn, zijn niet in deze berekening inbegrepen.

Volg onze koolstofneutraliteit

VERMINDEREN EN VERMIJDEN

Het goede nieuws is dat we onze emissies al sterk hebben verminderd: om precies te zijn met 44% sinds 2019. We kijken nu vooruit, en we weten dat we hard zullen moeten werken om onze uitstoot in de toekomst zo laag mogelijk te houden.

We kunnen dit alleen doen door de beste keuzes te maken op het vlak van energie, verplaatsingen en kantoorvormgeving, en door de juiste procedures toe te passen op het gebied van recyclage en papiervrije communicatie. Dit zijn zaken waar ons hele team bij B&C op is gefocust, ongeacht hun functie.

DE REST COMPENSEREN

We kunnen onze emissies niet tot nul terugbrengen. Maar het is belangrijk voor ons dat ons Europese hoofdkantoor en ons kantoor in Azië koolstofvrij zijn, en daarom hebben we besloten de door ons geproduceerde 540 ton CO2-equivalent2 te compenseren door te investeren in erkende koolstofcompensatieprojecten, zoals die welke zijn erkend door de Verified Carbon Standard, de Gold Standard en het Mechanisme voor schone ontwikkeling.

Ontdek meer over CO2-compensatieprojecten

We besloten een project te steunen dat zich dicht bij onze productiecentra in Bangladesh bevindt. Het Clean Cookstove Project biedt gezinnen kooksystemen aan die zo weinig mogelijk energie verbruiken en tegelijk de negatieve gezondheidsimpact verminderen en de leefomstandigheden verbeteren.

Gezinnen besparen hierdoor energie, verminderen hun CO2-uitstoot en staan niet langer bloot aan giftige rook in huis, want de rook wordt via een schoorsteen naar buiten afgevoerd. Ook wordt ontbossing tegengegaan, want deze fornuizen verbruiken minder hout.

Bovendien past dit binnen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling waar wij ons op focussen.

Een koolstofneutrale onderneming worden maakt integraal deel uit van onze holistische benadering van duurzaamheid. Meer weten over al onze initiatieven op milieu-, sociaal en economisch gebied? Ga naar Duurzaam ondernemen | B&C Collection

Download ons Duurzaamheidsrapport