B&C en zijn leveranciers creëren awareness rond grensoverschrijdend gedrag in fabrieken

Vergeet saaie powerpointpresentaties! Bij B&C zetten we de spotlights op een boeiend en toegankelijk bewustwordingsprogramma rond intimidatie en discriminatie voor fabrieksarbeiders in Bangladesh.

In samenwerking met onze leveranciers, die hun medewerkers vrijaf gaven om deel te nemen, hebben we deze impactvolle voorstelling uitgerold over verschillende locaties. Samen empoweren we arbeiders en stimuleren we een positieve verandering op grotere schaal.

En… actie!

Meer dan 5.500 werknemers kregen onlangs een krachtig toneelstuk te zien, opgevoerd door de getalenteerde ‘Theatre Art Unit’. Deze interactieve voorstelling gebruikte storytelling, muziek en dans om werknemers op alle niveaus kennis bij te brengen en te empoweren.

Empowerment door educatie

Het toneelstuk behandelde belangrijke topics zoals:

  • Het herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie en misbruik
  • De rol van het anti-intimidatiecomité begrijpen en hoe het werkt
  • Het bevorderen van gelijke kansen en het belang van vrouwen in leidinggevende functies
  • Bewustmaking van verschillende vormen van discriminatie op de werkplek

Dit innovatieve en levendige initiatief, georganiseerd in een veilige ruimte zonder hiërarchie, was bedoeld om alle werknemers te bereiken en te betrekken, ongeacht hun vaardigheden. Door alle obstakels voor een goed begrip weg te nemen, zorgden we ervoor dat het toegankelijk was voor iedereen. Het bracht cruciale gesprekken op gang en gaf iedereen de kennis en het vertrouwen om problemen te melden en op te komen voor zijn/haar rechten.

We zijn trots op dit initiatief en zijn potentieel om een respectvollere en inclusievere werkomgeving voor iedereen te creëren.

Samen met onze fabriekspartners empoweren we werknemers en stimuleren we een positieve verandering op grotere schaal!

MEER INFORMATIE OVER B&C, DUURZAAMHEID VOOR IEDEREEN