Wij zijn lid van amfori BSCI

Hoe zorgen wij ervoor dat uw kleding duurzaam en ethisch verantwoord is? We vragen amfori BSCI om grondige audits uit te voeren van onze volledige toeleveringsketen. Daarom vallen uw en onze producten in de smaak bij zelfs de meest kritische klanten.

Wat is amfori BSCI?

B&C is een trots lid van amfori BSCI. Het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door de industrie aangestuurde beweging die bedrijven in staat stelt om de sociale prestaties in hun toeleveringsketens te verbeteren.

Om dit doel te bereiken, voert amfori BSCI audits uit om de omstandigheden op de werkvloer te evalueren binnen onze wereldwijde toeleveringsketen, en om na te gaan of alle partnerfabrieken hun werknemers ethisch en wetsgetrouw behandelen.

Ethische en milieucriteria

Als medeoprichter van BSCI onderschrijft B&C de Gedragscode van amfori BSCI. Daarin zijn de 8 beginselen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) opgenomen, plus een reeks ethische en milieucriteria. Zo leggen we de lat hoger voor onze leveranciers.

Amfori BSCI brengt ook auditrapporten uit die continu worden bijgewerkt en gecontroleerd op kwaliteit. Ze worden dan ook wereldwijd erkend. Amfori BSCI geeft de geïnspecteerde fabrieken een score van A (uitstekend) tot E (slecht). Op basis van de audit wordt een corrigerend actieplan opgesteld om fabrieken te laten zien hoe ze hun score kunnen verbeteren.

Dit stelt textielbedrijven zoals B&C in staat partnerschappen aan te gaan met verantwoorde leveranciers en de duurzaamheid van onze toeleveringsketen te verbeteren.

Hoe controleert amfori BSCI onze toeleveringsketen?

Om de sociale en duurzaamheidsprestaties van onze textieltoeleveringsketen te controleren, voeren onafhankelijke externe auditors uitgebreide audits uit aan de hand van de volgende protocollen:

  • Een toelichtingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van de fabriek
  • Vraaggesprekken met fabrieksmanagers om de compliance en het beleid te controleren
  • Grondige inspectie van de fabriek zelf
  • Vertrouwelijke privégesprekken met een steekproef aan werknemers
  • Evaluatie van alle relevante documentatie
  • Bespreking van de conclusies en de corrigerende maatregelen met het management

Het Compliance Team van B&C volgt alle corrigerende maatregelen maandelijks op met het management van de fabrieken. Zo bent u er zeker van dat uw kleding ethisch verantwoord is.