HET EUROPESE HOOFDKANTOOR & HET KANTOOR IN AZIË VAN B&C ZIJN KOOLSTOFNEUTRAAL!

Duurzaamheid

Als verantwoordelijk bedrijf beschouwen wij het als onze taak om onze milieu-impact te verminderen en zo te helpen voorkomen dat de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw de 1,5° overschrijdt. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, berekenen we de koolstofvoetafdruk van ons bedrijf. Zo kunnen we bewust werken aan de vermindering en de compensatie daarvan. We zijn er trots op dat we onze doelstelling om een koolstofneutraal bedrijf* te zijn in 2021 hebben behaald, en we blijven ons hier elk jaar opnieuw voor inspannen.

*De emissies die tijdens het productieproces ontstaan, van de plantage tot het magazijn, zijn hier niet in inbegrepen.

Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?

EMISSIES METEN

In samenwerking met Climate Partner, een gecertificeerde derde partij, en in overeenstemming met de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) hebben we de emissies van ons hoofdkantoor in Waterloo en van ons lokale verbindingskantoor in Dhaka berekend. Dit omvat het energieverbruik, kantoorbenodigdheden, afval, professionele verplaatsingen enz.*

In 2021 bedroegen onze emissies 540 ton CO2-equivalent. Dit was dus ons doel voor onmiddellijke compensatie en toekomstige vermindering.

*De emissies die tijdens het productieproces ontstaan, van de plantage tot het magazijn, zijn niet in deze berekening inbegrepen.

Volg onze koolstofneutraliteit

VERMINDEREN EN VERMIJDEN

Het goede nieuws is dat we onze emissies al sterk hebben verminderd: om precies te zijn met 44% sinds 2019. We kijken nu vooruit, en we weten dat we hard zullen moeten werken om onze uitstoot in de toekomst zo laag mogelijk te houden.

We kunnen dit alleen doen door de beste keuzes te maken op het vlak van energie, verplaatsingen en kantoorvormgeving, en door de juiste procedures toe te passen op het gebied van recyclage en papiervrije communicatie. Dit zijn zaken waar ons hele team bij B&C op is gefocust, ongeacht hun functie.

DE REST COMPENSEREN

We kunnen onze emissies niet tot nul terugbrengen. Maar het is belangrijk voor ons dat ons Europese hoofdkantoor en ons kantoor in Azië koolstofvrij zijn, en daarom hebben we besloten de door ons geproduceerde 540 ton CO2-equivalent2 te compenseren door te investeren in erkende koolstofcompensatieprojecten, zoals die welke zijn erkend door de Verified Carbon Standard, de Gold Standard en het Mechanisme voor schone ontwikkeling.

Ontdek meer over CO2-compensatieprojecten

We besloten een project te steunen dat zich dicht bij onze productiecentra in Bangladesh bevindt. Het Clean Cookstove Project biedt gezinnen kooksystemen aan die zo weinig mogelijk energie verbruiken en tegelijk de negatieve gezondheidsimpact verminderen en de leefomstandigheden verbeteren.

Gezinnen besparen hierdoor energie, verminderen hun CO2-uitstoot en staan niet langer bloot aan giftige rook in huis, want de rook wordt via een schoorsteen naar buiten afgevoerd. Ook wordt ontbossing tegengegaan, want deze fornuizen verbruiken minder hout.

Bovendien past dit binnen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling waar wij ons op focussen.

Een koolstofneutrale onderneming worden maakt integraal deel uit van onze holistische benadering van duurzaamheid. Meer weten over al onze initiatieven op milieu-, sociaal en economisch gebied? Ga naar Duurzaam ondernemen | B&C Collection

Download ons Duurzaamheidsrapport

B&C COLLECTION IS FAIR WEAR LEADER!

Duurzaamheid

We zijn erg trots erkend te zijn als Fair Wear Foundation Leader dankzij het behalen van onze hoogste score ooit, 82%, in hun Brand Performance Check! Fair Wear Foundation Leaders tonen best practices op veel gebieden waar we ons sterk willen inzetten zoals arbeidsomstandigheden, inkooppraktijken, lonen en vrijheid van vereniging.

Samenwerken om dingen beter te maken

Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden kunnen alleen tot stand komen door samenwerkingen, en daarom werken wij samen met Fair Wear Foundation om de beste praktijken bij onze partnerfabrieken in te voeren. Ons lokale team in Dhaka controleert en ondersteunt al onze fabrieken dagelijks om ervoor te zorgen dat zij consequent voldoen aan de overeengekomen normen die het leven van hun werknemers verbeteren. Deze inzet ter plaatse wordt ondersteund door ons engagement en processen, van onze Gedragscode tot onze nalevingrichtlijnen voor leveranciers. Wilt u meer weten over onze inzet voor mensen, klik dan hier.

Onze Yearly Brand Performance-check:

Bekijk hier

Profiteer van onze langetermijnrelaties met onze partners

Duurzaamheid

B&C heeft een sterke lokale aanwezigheid op zijn voornaamste inkoopmarkt. Zo bouwen we echte partnerschappen op met onze leveranciers. Dit is niet alleen goed voor onze (en dus ook uw) kleding, maar ook voor de mensen en onze planeet.

B&C: 25 jaar ervaring en nauwe banden

Less is more. Daarom werkt B&C al sinds het begin liever samen met een beperkt aantal partnerfabrieken dat onze kleding levert. We werken samen met slechts 11 leveranciers: 8 in Bangladesh, 2 in China en 1 in Pakistan. En 95% van ons volume is afkomstig van slechts 4 van die partners.

Zo kunnen wij investeren in nauwe samenwerking en langetermijnrelaties. Meer dan 80% van onsvolume wordt geproduceerd in fabrieken waarmee we al meer dan 15 jaar samenwerken. Dankzij onze sterke lokale afwezigheid op onze inkoopmarkten hebben we dagelijks contact met onze partnerfabrieken.

Waarom wij de voorkeur geven aan respectvolle langetermijnrelaties

After all that time, we know each other inside out. We have built a genuine partnership over the years, sharing knowledge, voicing concerns (from both sides), improving on efficiency and sustainability. This is a crucial part of being a responsible buyer.

We provide our suppliers with production plans in advance and offer reasonable prices, payment and delivery terms. This prevents our partner factories from working with subcontractors or generating excessive overtime to produce all goods on time. Because we book capacity several months in advance, our suppliers can organise their factories efficiently and more sustainably.

Uw garantie voor kwaliteit en duurzaamheid

Our partners are carefully selected. Several B&C departments are involved to make sure that our suppliers deliver the quality you expect, but also that they adhere to our sustainability commitments.

 • Read more on how we select partner factories.

Thanks to a thorough analysis and prior verification of any new production locations, we are sure that all B&C requirements are met before we place our first order. We consolidate our relationships of trust and ensure that their codes of conduct are aligned with our own corporate social responsibility commitments.

Our suppliers all sign and apply the B&C Code of Conduct that details labour standards, health and safety, anti-corruption, environmental standards, animal welfare, enforcement & compliance commitments. Our Code of Conduct is based on the principles and philosophy of the United Nations Global Compact, the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child. It also includes all the recommendations of the International Labour Organisation (ILO) and follows the Fair Wear Foundation Code of Conduct.

This way you can rest assured that our supply chain excels in good practices regarding employment, social rights, environmental protection and faire business practices.


Op weg naar duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij B&C houden we wel van een uitdaging. Daarom zijn we in actie gekomen om de impact van ons transport te beperken. Dus zet u schrap, want we gaan ons transportproces van naderbij bekijken.

Transport and logistics make up an important part of the carbon footprint of our industry. As they represent 6% of the greenhouse gas emissions in a garment’s lifecycle, we deliberately choose the greenest modes of transport. B&C is conscious and transparent throughout the entire process and continues its efforts to reduce our carbon footprint. Let’s have a look:

Per binnenschip van de haven naar ons magazijn

Ons eerste antwoord op de vervoerspuzzel is het gebruik van binnenschepen om onze producten te transporteren. De vrachtschepen van onze leveranciers komen aan in de Antwerpse haven. In plaats van vrachtwagens maken we vervolgens gebruik van binnenschepen om de goederen over het water naar ons magazijn te brengen. Vervoer over het water verbruikt veel minder energie per ton/kilometer dan vrachtwagens. In combinatie met ons centraal gelegen magazijn levert dit een aanzienlijke vermindering van de vervoersuitstoot op.

Centrale ligging in Europa

De CO2-uitstoot van ons wegvervoer hangt in grote mate af van de ligging van ons magazijn. Dat bevindt zich op een zeer centrale locatie, zonder verkeersopstoppingen en dicht in de buurt van de voornaamste transportroutes. Dit helpt ons om de impact van het vervoer naar de groothandelsmagazijnen te beperken, want de afstanden zijn relatief korter. Ook zorgt dit voor een snelle levering en een hoge mate van beschikbaarheid van onze goederen.

Wist u dat we jaarlijks 103,3 ton CO2-uitstoot besparen? Meer weten over onze initiatieven? Lees ons artikel over het groene B&C-magazijn.

Luchtvrachtvrij beleid

Flying contributes to global warming, pollution and has a huge carbon footprint. The booming aviation industry affect the climate and there is no alternative to kerosene in sight yet. That’s why we avoid air freight and favour sea freight. Careful shipment planning lowers our carbon footprint. Our goods travel by container vessels from Asia to the port of Antwerp.

B&C aims for a better world where businesses embrace sustainability. Join us on the road to recovery for our planet!


Wij zijn lid van de Fair Wear Foundation

Duurzaamheid

De mode-industrie ligt regelmatig onder vuur vanwege slechte arbeidsomstandigheden of mensenrechtenschendingen. Daarom werkt B&C samen met de Fair Wear Foundation om ervoor te zorgen dat alle werkers in onze partnerfabrieken met volledig respect en waardigheid worden behandeld.

Samen voor betere arbeidsomstandigheden

De Fair Wear Foundation (FWF) is een non-profitorganisatie met meerdere stakeholders die de arbeidsomstandigheden in textielfabrieken wil verbeteren. De stichting heeft meer dan 140 leden en B&C is er een van.

De Fair Wear Foundation komt in alle landen waar kleding wordt geproduceerd, zowel op internationaal als op regionaal niveau, op voor de rechten van werknemers in de kledingindustrie, waarbij ze samenwerkt met fabrieken, vakbonden, ngo’s en regeringen.

De stichting werkt aan een norm voor eerlijke mode via prestatiecontroles bij merken, door audits in fabrieken en via opleidingen. Ook beheert de FWF een klachtenlijn waar werkers inbreuken kunnen melden. Daarnaast biedt de stichting basishulpmiddelen zoals een Code voor Arbeidspraktijken, opleidingen en een speciaal team voor specifieke opvolging.

Waarom is B&C lid van de Fair Wear Foundation?

Ons lidmaatschap van de FWF toont ons commitment als het gaat om de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken van onze leveranciers. De stichting daagt onze inkooppraktijken uit en verbetert ze, controleert onze productiefaciliteiten en stelt onze nalevingsrichtlijnen verder op punt.

Ons lidmaatschap van de FWF geeft uitdrukking aan ons al langer bestaande commitment inzake sociale duurzaamheid.

De FWF-Code voor Arbeidspraktijken

De Fair Wear Code voor Arbeidspraktijken staat centraal binnen de werking van de FWF. De 8 hoofdpunten hieronder vormen essentiële richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden in de partnerfabrieken waarmee B&C samenwerkt.

 1. Er wordt in alle vrijheid gekozen om te werken
 2. Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
 3. Geen enkele vorm van discriminatie bij de tewerkstelling
 4. Geen uitbuiting of kinderarbeid
 5. Betaling van een fatsoenlijk inkomen
 6. Redelijke werkuren
 7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
 8. Een wettelijk bindende arbeidsrelatie

Ervoor zorgen dat onze kleding eerlijk is gemaakt

De Fair Wear Foundation onderwerpt B&C en zijn partnerfabrieken regelmatig aan audits. Het principe achter deze audits is continue verbetering. In plaats van de samenwerking stop te zetten wanneer niet aan de normen wordt voldaan, stelt de FWF per fabriek correctieve actieplannen op. Die worden regelmatig herzien en opgevolgd met het samenwerkingsteam.

Daarnaast heeft B&C ook een 22-koppig team in Dhaka dat de vooruitgang binnen onze fabrieken van nabij opvolgt. Onze collega’s bezoeken alle fabrieken op een vrijwel dagelijkse basis. Dit helpt ons te controleren of de sociale normen worden gehandhaafd, maar ook of er geen onderaanneming gebeurt.

Via zijn FWF-lidmaatschap wil B&C verandering teweeg brengen, voor een Inspired Tomorrow!


Wij zijn lid van amfori BSCI

Duurzaamheid

Hoe zorgen wij ervoor dat uw kleding duurzaam en ethisch verantwoord is? We vragen amfori BSCI om grondige audits uit te voeren van onze volledige toeleveringsketen. Daarom vallen uw en onze producten in de smaak bij zelfs de meest kritische klanten.

Wat is amfori BSCI?

B&C is een trots lid van amfori BSCI. Het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door de industrie aangestuurde beweging die bedrijven in staat stelt om de sociale prestaties in hun toeleveringsketens te verbeteren.

Om dit doel te bereiken, voert amfori BSCI audits uit om de omstandigheden op de werkvloer te evalueren binnen onze wereldwijde toeleveringsketen, en om na te gaan of alle partnerfabrieken hun werknemers ethisch en wetsgetrouw behandelen.

Ethische en milieucriteria

Als medeoprichter van BSCI onderschrijft B&C de Gedragscode van amfori BSCI. Daarin zijn de 8 beginselen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) opgenomen, plus een reeks ethische en milieucriteria. Zo leggen we de lat hoger voor onze leveranciers.

Amfori BSCI brengt ook auditrapporten uit die continu worden bijgewerkt en gecontroleerd op kwaliteit. Ze worden dan ook wereldwijd erkend. Amfori BSCI geeft de geïnspecteerde fabrieken een score van A (uitstekend) tot E (slecht). Op basis van de audit wordt een corrigerend actieplan opgesteld om fabrieken te laten zien hoe ze hun score kunnen verbeteren.

Dit stelt textielbedrijven zoals B&C in staat partnerschappen aan te gaan met verantwoorde leveranciers en de duurzaamheid van onze toeleveringsketen te verbeteren.

Hoe controleert amfori BSCI onze toeleveringsketen?

Om de sociale en duurzaamheidsprestaties van onze textieltoeleveringsketen te controleren, voeren onafhankelijke externe auditors uitgebreide audits uit aan de hand van de volgende protocollen:

 • Een toelichtingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van de fabriek
 • Vraaggesprekken met fabrieksmanagers om de compliance en het beleid te controleren
 • Grondige inspectie van de fabriek zelf
 • Vertrouwelijke privégesprekken met een steekproef aan werknemers
 • Evaluatie van alle relevante documentatie
 • Bespreking van de conclusies en de corrigerende maatregelen met het management

Het Compliance Team van B&C volgt alle corrigerende maatregelen maandelijks op met het management van de fabrieken. Zo bent u er zeker van dat uw kleding ethisch verantwoord is.


B&C's weg naar duurzaamheid

Duurzaamheid

Sinds zijn oprichting in 1997 staat duurzaamheid centraal bij B&C. Onze 360°-benadering is gericht op Mensen, Producten en de Planeet om Welvaart te creëren voor al onze stakeholders, dus ook voor u. Ontdek hoe onze (en uw) kleding bijdraagt tot een betere wereld.

B&C's holistische benadering van duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan een goed bemande afdeling bij B&C, het is een transversale mentaliteit in de hele organisatie. Alle beetjes helpen: van de fairtradesuiker in onze koffie tot het gebruik van een koolstofneutraal magazijn voor onze en dus ook uw producten.

We zijn ervan overtuigd dat welvaart voortvloeit uit bijzondere aandacht voor producten, mensen en de planeet. En u? Wat vindt u daarvan?

Verantwoorde en traceerbare PRODUCTEN

We zijn gepassioneerd door creativiteit en innovatie. U kunt dan ook op ons rekenen voor nieuwe vezels, ontwerpen en afwerkingen, telkens met een uitstekende bedrukbaarheid en van duurzame kwaliteit. Onze multivezelproductportefeuille maakt steeds meer gebruik van duurzame, gecertificeerde vezels.

We verzekeren 100% producttraceerbaarheid van Niveau 1 (productie) en Niveau 2 (stoffenmaker) van de fabrieken van onze leveranciers. 80% van ons volume wordt geproduceerd in fabrieken waarmee we al meer dan 15 jaar samenwerken. Onze 22 medewerkers in Azië zorgen ervoor dat de productie aan de normen voldoet.

Eerlijke werkomstandigheden voor MENSEN

At B&C, we care about people: their livelihood, health and safety. We werken samen met 11 partnerfabrieken, die 28.138 arbeiders en hun gezinnen van een loon voorzien in 3 landen (BD, PK, CN).

We ontwikkelen en controleren due diligence-processen en een MVO-beleid om te garanderen dat de werkomstandigheden eerlijk zijn en de rechten van de werknemers worden gerespecteerd. Interne evaluaties en onafhankelijke audits helpen ons daarbij. We zijn ook lid van de Fair Wear Foundation.

Zorgen voor onze PLANEET

We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 90% van onze collectie is gemaakt van natuurlijke vezels, zoals katoen, en het percentage duurzaam katoen stijgt. Ons tijdloze kledingassortiment vermindert de kans op seizoensgebonden onverkochte producten ook aanzienlijk.

Daarnaast controleren we ook onze productieprocessen. We werken samen met partnerfabrieken die hun milieu-impact, afval, watergebruik en energieverbruik beperken of verbeteren. Ze beschikken allemaal over ‘Effluent Treatment Plants’ of waterzuiveringsinstallaties.

Ons hoofdkantoor maakt gebruik van 100% hernieuwbare energie en ons partnermagazijn produceert ter plaatse zijn eigen elektriciteit met zonnepanelen en windturbines, en voorziet daarnaast nog eens 2.250 gezinnen van groene energie.


B&C is ondertekenaar van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Duurzaamheid

Bij B&C zetten we ons voortdurend in voor duurzaamheid. We hanteren een 360°-benadering van duurzaamheid en onze producten voldoen aan de Europese gezondheids- en veiligheidsnormen. We steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, omdat sociale en ecologische duurzaamheid belangrijk is voor ons, en hopelijk ook voor u.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

In 2015 werden de VN-lidstaten het eens over 17 wereldwijde doelstellingen die tegen 2030 bereikt moeten worden. Enkele daarvan zijn het beëindigen van armoede en honger, het creëren van waardig werk en economische groei, het bereiken van gelijkheid en het bestrijden van de klimaatverandering. Deze doelstellingen vormen ook het uitgangspunt van de duurzaamheidsstrategie van B&C.

We willen ons steentje bijdragen. Daarom verbinden we ons ertoe om de SDG’s in onze markten na te leven. We werken aan de verduurzaming van onze toeleveringsketens door samen te werken met meerdere stakeholders.

We dragen trots bij tot 7 SDG's

Sommige SDG’s zijn minder relevant voor onze textielopdrukmarkt dan andere. Daarom richten we ons op 7 specifieke doelen:

Geen armoede

 • We steunen ngo’s die zich inzetten voor hogere lonen, bv. via de Fair Wear Foundation (FWF).
 • We ondersteunen boeren in de richting van biokatoen.

Waardig werk en economische groei

 • Onze leveranciers voldoen aan de vereisten van de IAO omtrent eerlijke werktijden, gelijke verloning voor mannen en vrouwen en geen dwang- of kinderarbeid.
 • We dragen bij tot de economische groei van onze Aziatische partners en het levensonderhoud van hun werknemers.

Verantwoorde consumptie en productie

 • We respecteren de IAO-normen en de FWF-code voor Arbeidspraktijken.
 • We voeren sociale, milieu- en governance due diligence-processen uit bij het selecteren van nieuwe leveranciers.
 • We beschikken over een volledige traceerbaarheid en monitoring van onze Niveau 1- en Niveau 2-fabrieken.

Klimaatactie

 • We hebben ons % duurzamere vezels verhoogd.
 • We verkiezen zeevracht boven luchttransport.
 • We hebben een 100% groen magazijn dat gebruik maakt van zonnepanelen en windturbines.
 • B&C-dozen bestaan voor 80% uit gerecycleerd materiaal en zijn volledig recycleerbaar.

Partnerschap voor de doelstellingen

 • We werken samen met onze stakeholders om bij te dragen tot een betere toekomst.
 • Intern is duurzaamheid een mentaliteit en een gedeelde verantwoordelijkheid van alle afdelingen.

Goede gezondheid en welzijn

 • We gebruiken geen gevaarlijke stoffen, zoals gecertificeerd door Oeko-Tex.
 • We steunen initiatieven die bijdragen tot een gezonder leven voor werknemers.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

 • Onze Gedragscode vereist ‘geen discriminatie’ van welke aard dan ook door de directie van de fabriek.
 • We geven opleidingen in fabrieken om geweld en pesterijen op de werkplek te voorkomen.
 • Op het hoofdkantoor van B&C bestaat het directiecomité voor de helft uit vrouwen.


Wie maakt uw kleren?

Duurzaamheid

Hebt u altijd al willen weten wie de kleding maakt die u bedrukt? Samen met de Fair Wear Foundation geven we onze textielwerkers een gezicht – en respect. Ontdek alles over uw printwear tijdens onze jaarlijkse campagne ‘I made your clothes’.

Fashion Revolution Week

Herinnert u zich april 2013 nog? Het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh stortte toen in. In dat gebouw bevond zich een groot aantal textielfabrieken waar kleding voor de grootste modemerken wereldwijd werd gemaakt. Meer dan 1100 mensen – voor het merendeel jonge vrouwen – kwamen om het leven en nog eens 2500 anderen raakten gewond. Daarmee was dit de op drie na ernstigste industrieramp in de geschiedenis.

En hoewel B&C GEEN textiel uit een fabriek in Rana Plaza betrok, zijn we het erover eens dat mode niemand het leven zou mogen kosten. Daarom steunen wij de Fashion Revolution Week, die elk jaar in april plaatsvindt om de ramp van 2013 te herdenken en te werken aan een eerlijk en rechtvaardig modesysteem voor mens en planeet.

B&C staat voor Fair Wear

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden voor ons. Wij geven de voorkeur aan respectvolle langetermijnpartnerschappen met onze leveranciers om de mensen die uw en onze printwear maken een goede levensstandaard te bieden. Daarom zijn wij lid van de Fair Wear Foundation en amfori BSCI en houden wij ons aan de eerlijke en duurzame criteria waar zij voor staan.

Via de Fair Wear Foundation steunen wij de Fashion Revolution Week om te werken aan bewustmaking en transparantie met betrekking tot de werkomstandigheden achter de kleding die wij produceren. Met de jaarlijkse campagne ‘I made your clothes’ gaan we nog een stap verder.

Wie maakt uw en onze kleren?

Met de campagne ‘I made your clothes’ wil de Fair Wear Foundation merken ertoe brengen open te communiceren over de mensen die in de textielfabrieken werken. Bij B&C doen we graag mee aan dit initiatief. Een week lang zetten we de textielwerkers in onze partnerfabrieken in de schijnwerpers.

Daarnaast houden we een vraag- en antwoordsessie van 24 uur, waarbij onze duurzaamheidsspecialisten live antwoord geven op al uw vragen over onze toeleveringsketen en de werkomstandigheden in onze partnerfabrieken en over hoe wij ervoor zorgen dat zij zich aan onze sociale en duurzaamheidsstandaards houden.

Maar u hoeft niet te wachten tot de campagne van start gaat: u kunt er nu al alles over lezen op onze duurzaamheidsblog!