B&C is ondertekenaar van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Bij B&C zetten we ons voortdurend in voor duurzaamheid. We hanteren een 360°-benadering van duurzaamheid en onze producten voldoen aan de Europese gezondheids- en veiligheidsnormen. We steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, omdat sociale en ecologische duurzaamheid belangrijk is voor ons, en hopelijk ook voor u.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

In 2015 werden de VN-lidstaten het eens over 17 wereldwijde doelstellingen die tegen 2030 bereikt moeten worden. Enkele daarvan zijn het beëindigen van armoede en honger, het creëren van waardig werk en economische groei, het bereiken van gelijkheid en het bestrijden van de klimaatverandering. Deze doelstellingen vormen ook het uitgangspunt van de duurzaamheidsstrategie van B&C.

We willen ons steentje bijdragen. Daarom verbinden we ons ertoe om de SDG’s in onze markten na te leven. We werken aan de verduurzaming van onze toeleveringsketens door samen te werken met meerdere stakeholders.

We dragen trots bij tot 7 SDG's

Sommige SDG’s zijn minder relevant voor onze textielopdrukmarkt dan andere. Daarom richten we ons op 7 specifieke doelen:

Geen armoede

 • We steunen ngo’s die zich inzetten voor hogere lonen, bv. via de Fair Wear Foundation (FWF).
 • We ondersteunen boeren in de richting van biokatoen.

Waardig werk en economische groei

 • Onze leveranciers voldoen aan de vereisten van de IAO omtrent eerlijke werktijden, gelijke verloning voor mannen en vrouwen en geen dwang- of kinderarbeid.
 • We dragen bij tot de economische groei van onze Aziatische partners en het levensonderhoud van hun werknemers.

Verantwoorde consumptie en productie

 • We respecteren de IAO-normen en de FWF-code voor Arbeidspraktijken.
 • We voeren sociale, milieu- en governance due diligence-processen uit bij het selecteren van nieuwe leveranciers.
 • We beschikken over een volledige traceerbaarheid en monitoring van onze Niveau 1- en Niveau 2-fabrieken.

Klimaatactie

 • We hebben ons % duurzamere vezels verhoogd.
 • We verkiezen zeevracht boven luchttransport.
 • We hebben een 100% groen magazijn dat gebruik maakt van zonnepanelen en windturbines.
 • B&C-dozen bestaan voor 80% uit gerecycleerd materiaal en zijn volledig recycleerbaar.

Partnerschap voor de doelstellingen

 • We werken samen met onze stakeholders om bij te dragen tot een betere toekomst.
 • Intern is duurzaamheid een mentaliteit en een gedeelde verantwoordelijkheid van alle afdelingen.

Goede gezondheid en welzijn

 • We gebruiken geen gevaarlijke stoffen, zoals gecertificeerd door Oeko-Tex.
 • We steunen initiatieven die bijdragen tot een gezonder leven voor werknemers.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

 • Onze Gedragscode vereist ‘geen discriminatie’ van welke aard dan ook door de directie van de fabriek.
 • We geven opleidingen in fabrieken om geweld en pesterijen op de werkplek te voorkomen.
 • Op het hoofdkantoor van B&C bestaat het directiecomité voor de helft uit vrouwen.