B&C VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ BEKROOND TOT LEADER BRAND DOOR FAIR WEAR FOUNDATION

We zijn verheugd dat de prestigieuze Fair Wear Foundation (FWF) B&C opnieuw heeft uitgeroepen tot Leader Brand. Een krachtige erkenning van ons engagement voor ethische praktijken en het welzijn van de werknemers in onze partnerfabrieken.

“B&C zet geavanceerde resultaten neer op prestatie-indicatoren en heeft uitzonderlijke vooruitgang geboekt.”
FWF Brand Performance Check – Rapport 2023

Het is het tweede jaar op rij dat B&C deze onderscheiding krijgt. Een bevestiging van onze continue toewijding aan sociale compliance en verantwoord ondernemen.

Fair Wear Foundation, een Nederlandse organisatie die in 1999 werd opgericht, heeft een nobele missie: het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, met name in Zuid-Azië, waar de meeste partnerfabrieken van B&C zich bevinden. Daartoe voert FWF regelmatig uitgebreide audits uit in fabrieken en evalueert ze nauwgezet de inkooppraktijken, risicoanalyses, verbeteringsinspanningen en klachtenbehandeling van alle aangesloten merken via een jaarlijkse Brand Performance Check (BPC).

Dit jaar legt FWF de lat nog hoger door de beoordelingsgrid voor haar BPC aan te passen aan het nieuwe Human Rights Due Diligence (HRDD)-protocol (gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen). Dit herziene kader houdt rekening met beleid, risicobeoordeling, preventie- en herstelmaatregelen, klachtenbehandeling en rapportage.

In het licht van deze aangescherpte evaluatiecriteria zijn we nóg trotser dat B&C opnieuw is bekroond tot Leader Brand!

FWF Brand Performance Rapport 2023

Naast de jaarlijkse Brand Performance Check blijft FWF ons uitdagen en inspireren om de grenzen van betere arbeidsomstandigheden te verleggen. We verwelkomen hun inzichten en feedback, en zien ze als katalysatoren voor voortdurende vooruitgang. In samenwerking met FWF en onze partnerfabrieken willen we de leefbare lonen voor fabrieksarbeiders blijven verbeteren. Naast betere arbeidsomstandigheden zijn ook gezondheid, veiligheid en eerlijkheid op de werkplek zaken die het leven van de gemeenschap verbeteren.

Met een lokaal MVO-kantoor in Bangladesh en een toegewijde MVO-manager heeft het merk een sterk follow-upplan voor zijn leveranciers in Bangladesh. Verbeteringen en preventies worden gewaarborgd door bv. regelmatige dialoogsessies met werknemers en een op maat gemaakt opleidingsplan dat aansluit bij auditbevindingen of behoeften die via de dialogen naar boven komen. B&C laat goede praktijken zien op het gebied van gender en vrijheid van vereniging.
FWF Brand Performance Check – Rapport 2023

Onze Leader-status is overtuigend bewijs dat B&C HRDD-compliant is. Bovendien verzekert het onze klanten in heel Europa dat ze gemakkelijk hun eigen compliance aan de toekomstige EU-wetgeving kunnen aantonen, door B&C-stijlen te kiezen voor hun projecten.

Terwijl we deze mijlpaal vieren, blijven we resoluut op koers in onze missie om de industrie te leiden in de implementatie van ethische bedrijfspraktijken. B&C wil een positieve impact maken, stap voor stap, en we hopen dat onze klanten onze inspanningen steunen door van B&C hun ethische merk bij uitstek te maken.

LEES MEER OVER B&C-DUURZAAMHEID