Wij zijn lid van de Fair Wear Foundation

De mode-industrie ligt regelmatig onder vuur vanwege slechte arbeidsomstandigheden of mensenrechtenschendingen. Daarom werkt B&C samen met de Fair Wear Foundation om ervoor te zorgen dat alle werkers in onze partnerfabrieken met volledig respect en waardigheid worden behandeld.

Samen voor betere arbeidsomstandigheden

De Fair Wear Foundation (FWF) is een non-profitorganisatie met meerdere stakeholders die de arbeidsomstandigheden in textielfabrieken wil verbeteren. De stichting heeft meer dan 140 leden en B&C is er een van.

De Fair Wear Foundation komt in alle landen waar kleding wordt geproduceerd, zowel op internationaal als op regionaal niveau, op voor de rechten van werknemers in de kledingindustrie, waarbij ze samenwerkt met fabrieken, vakbonden, ngo’s en regeringen.

De stichting werkt aan een norm voor eerlijke mode via prestatiecontroles bij merken, door audits in fabrieken en via opleidingen. Ook beheert de FWF een klachtenlijn waar werkers inbreuken kunnen melden. Daarnaast biedt de stichting basishulpmiddelen zoals een Code voor Arbeidspraktijken, opleidingen en een speciaal team voor specifieke opvolging.

Waarom is B&C lid van de Fair Wear Foundation?

Ons lidmaatschap van de FWF toont ons commitment als het gaat om de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken van onze leveranciers. De stichting daagt onze inkooppraktijken uit en verbetert ze, controleert onze productiefaciliteiten en stelt onze nalevingsrichtlijnen verder op punt.

Ons lidmaatschap van de FWF geeft uitdrukking aan ons al langer bestaande commitment inzake sociale duurzaamheid.

De FWF-Code voor Arbeidspraktijken

De Fair Wear Code voor Arbeidspraktijken staat centraal binnen de werking van de FWF. De 8 hoofdpunten hieronder vormen essentiële richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden in de partnerfabrieken waarmee B&C samenwerkt.

  1. Er wordt in alle vrijheid gekozen om te werken
  2. Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
  3. Geen enkele vorm van discriminatie bij de tewerkstelling
  4. Geen uitbuiting of kinderarbeid
  5. Betaling van een fatsoenlijk inkomen
  6. Redelijke werkuren
  7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
  8. Een wettelijk bindende arbeidsrelatie

Ervoor zorgen dat onze kleding eerlijk is gemaakt

De Fair Wear Foundation onderwerpt B&C en zijn partnerfabrieken regelmatig aan audits. Het principe achter deze audits is continue verbetering. In plaats van de samenwerking stop te zetten wanneer niet aan de normen wordt voldaan, stelt de FWF per fabriek correctieve actieplannen op. Die worden regelmatig herzien en opgevolgd met het samenwerkingsteam.

Daarnaast heeft B&C ook een 22-koppig team in Dhaka dat de vooruitgang binnen onze fabrieken van nabij opvolgt. Onze collega’s bezoeken alle fabrieken op een vrijwel dagelijkse basis. Dit helpt ons te controleren of de sociale normen worden gehandhaafd, maar ook of er geen onderaanneming gebeurt.

Via zijn FWF-lidmaatschap wil B&C verandering teweeg brengen, voor een Inspired Tomorrow!